תמונת רקע לבנה

תקנון האתר

כללי:

מטעמי נוחות התקנון והאתר אינטרנט נוקט בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

האתר "תכלס-הנהלת חשבונות מעשית" (בכתובת https://www.shaishitrit.co.il/) (להלן: "האתר"), הינו דף לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. כאשר האתר בבעלות "פרדיגמה"  ע.פ. 033640855. אתר דנן מהווה מקור לקבלת מידע ושירותים שונים ללקוחות בית העסק, לרבות מכירת מוצרים וקורסים דיגיטליים.

פרטי התקשרות: תמוז 18/04 מודיעין-מכבים-רעות 054-787-1766 info@promotio.co.il

כל מאן דהוא אשר מעוניין לבצע פעולה באתר מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר.

 עם שימושכם באתר זה ורכישת קורסים אשר מצויים בו, הנכם נותנים בזאת את הסכמתכם המוחלטת לקיים אחר הכתוב בהסכם שימוש זה שלהלן

נבהיר בזאת שההתקשרות בין בית העסק ללקוחותיו מתבססים על הסכמים שנערכים בכתב בלבד לרבות התכתבויות שנערכות באמצעות הדואר האלקטרוני. כל סיכום שיעשה בעל פה ו/או בהתנהגות ו/או בכל אופן אחר, אינו מחייב את הצדדים.

בית העסק שומר על זכותו לשנות את התקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

רכישת קורסים:

כל הקורסים האינטרנטים שמוצעים באתר האינטרנט ניתן לרכוש אותם בצורה נפרדת, או כעסקת בנדל אשר טומנת בתוכה גם את כל הקורסים האינטרנטים והעתידיים שמוצעים לסטודנטים. כלומר, ובמידה ואתם תרכשו את החבילה אזי תזכו לקבל גישה לכל הקורסים האינטרנטים שקיימים ועתדיים שיש באתר האינטרנט. 

קורס מנהל חשבונות עד מאזן הינו קורס נפרד אשר נלמד דרך הזום, כאשר המחיר והתמורה בגין הקורס לא כולל את יתר הקורסים האינטרנטים שמוצעים ללקוחות העסק. 

תנאי שימוש באתר:

כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה לרבות חברה או בית עסק אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי השונות, ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת, ראשי לבצע פעולות באתר לרבות רכישת קורסים.

בעת רכישת קורס באתר יידרש הקונה להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ. שם פרטי, שם משפחה, שם חברה/עסק, טלפון, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

להווי ידוע לכם שהגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. ונגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

מדיניות פרטיות:

אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר אלקטרוני שלך או כל פרט מזהה לטובת גוף שלישי.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר בית העסק ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג'.

יחד עם זאת, בית העסק רשאי להשתמש בפרטיך על מנת ליצור עמך קשר לרבות ייעול ושיפור השירותים שהוא מציע באתר.

הנך יכול בכל עת להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה בגוף המייל שנשלח אליך.

קניין רוחני:


להווי ידוע לכם שכל קניין הרוחני מכל סוג שהו לרבות זכות יוצרים או זכות מוסרית באשר לתכנים המופיעים באתר, והן לתכנים של הקורסים וכל הקבצים אשר ימסרו לכל מאן דהוא, הינם רכושו הבלעדי של בית העסק גרידא.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים או בקבצים שימסרו לכם הן במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתו המפורשת של בית העסק מראש ובכתב.

 

חיוב באשראי או בהעברה בנקאית:

.

החיוב באתר הינו מידי, ויימסר ללקוח קבלה במייל בגין אישור על ההרשמה, כאשר המייל יהיה אוטומטי ויעשה ממערכת דואר אלקטרוני, במידה ולא התקבלה קבלה או כל מסמך אחר, נא לידע את בית העסק על מנת שיוכל לבחון את הנושא ולשלוח לכם במהרה.                

 

הואיל ובעסק הינו עסק פטור, אזי המחירים באתר פיקס וכוללים כל חיוב או תוספת.

 

ללקוח יימסר קבלה בלבד.

 

קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.

 

תנאי ביטול וזיכוי:

כל הרוכש קורס באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. במקרה של ביטול קורס דיגיטלי, אזי תקופת הביטול תהיה בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה. כאשר ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@shaishitrit.co.il

בנוסף לזאת, כל אימת שהעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, אזי בית העסק יעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. כאשר הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי.

במידה והתשלום בוצע באמצעות העברה בנקאית, בית העסק יבצע החזר תוך 7 ימים עסקים מיום הביטול.

העדר אחריות:

בית העסק לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

בית העסק לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי. ראשי בית העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר ראשי בית העסק, לבטל את הרכישה הספציפית.

ההחלטות המתקבלות ויישום החומר הנלמד ע"י רוכשי הקורס הם על אחריותו הבלעדית של רוכש הקורס וידוע כי אין ביכולתנו לחזות את ניהול התזרים אשר מתקיים בעסקו או בהתנהלותו.

הקורסים נועדו לתת לאנשים כלים מעשיים להגשמת היעדים והמטרות שלהם. אנו לא יכולים להבטיח תוצאות כלשהן או הכנסות מסוימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלנו, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.

בית העסק אינו אחראי על תקינותו של הדוח אקסל לניהול התזרים מזומנים, אלא מדובר בדו"ח אשר מהווה חומר לימודי בלבד. כל אימת שמתגלה טעות כל טעות בקובץ כיוצא בזה, בית העסק לא יישא אחריות לתקינותו של הקובץ הן במישרין או בעקיפין גרידא.

ברירת הדין וסמכות שיפוט.

מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה של מחלוקת ביחס ו/או בקשר להסכם זה, יפנו הצדדים להליך של גישור שיערך בתל-אביב. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות המגשר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי-הדין.

הדינים שיחולו יהיו רק דיני מדינת ישראל

שונות

המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהתקנון מעודכן מעת לעת ויכולים להיות שינויים בחוק/בתקנות שבית העסק לא עדכן/או התאים את תנאיו בהתאם לכך. אפוא, התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י בית העסק ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 


 

.