• Shai Shitrit

זקיפת שווי מס לשכירים בגין תגמולים ופיצויים

לעיתים שאתם מכינים שכר לעובדים בכירים בחברה, אנו עשויים להיתקל בשכר בזקיפה בגין פיצויים ותגמולים.

גלוי וידוע שתוכנת השכר מבצעת לנו את החישוב בצורה אוטומטית, ולכן אין צורך אמיתי לדעת כיצד מבצעים את חישוב הזקיפה בפועל. יחד עם זאת, אם אחד העובדים הבכירים ינסה להבין מדוע הוא משלם זקיפה, ואיך הגענו לסכום, כדאי שתדעו להסביר לו, כי זה יציג אתכם באור הרבה יותר מקצועי.


בסרטון שלהלן אנו נראה כיצד מבצעים זקיפה לעובדים שכירים בגין תגמולים ופיצויים.

פוסטים קשורים

הצג הכול